casestudies

כתר מוצרי פלסטיק

uet

מגזר:

פלסטיק

uet

התקנה:

CCWSC

uet

מטרה:

טיפול בבעיות אבנית וקורוזיה

uet

לקוח:

כתר מוצרי פלסטיק

uet

טיפול במערכות מים סגורות

uet

במפעלי כתר הותקנו מספר מתקנים לטיפול במערכות מים סגורות מסוג CCWS של חברת UET, כדי לטפל בבעיות האבנית והקורוזיה במערך הקירור הסגור. מערכות אלו אפשרו את סילוק עודפי הקורוזיה, האבנית וחיטוי המים ללא כימיקלים, והביאו להפחתה משמעותית בעלויות האחזקה.

Savings Table

0 %
Total Water
Savings
0 %
Total Cost
Savings
0 %
Total Chemical
Reduction

80000

m³/year
Total Water Savings

uet

180000

$/year
Total Cost Savings

uet

100

tons/year
Total Chemical Reduction

uet

Sign in

HEBREW

COMING SOON