casestudies

מרכז רפואי סורוקה

uet

מגזר:

רפואי

uet

התקנה:

UET-RO

uet

מטרה:

הזנת מים באיכות גבוהה למערכות בית החולים

uet

לקוח:

בית חולים סורוקה

uet

מערכת אוסמוזה הפוכה

uet

בבי”ח סורוקה הותקנה מערכת UET RO לריכוך מים שהחליפה את השימוש במרככי מלח. עד לשלב זה השתמש בית החולים במרככים  שדרשו לוגיסטיקה מורכבת שכללה:

* פינוי של כ 20 טון תמלחות מדי שבועיים .

* צורך בהגשת אישורים לפינוי תמלחות

* עלויות גבוהות הקשורות לתפעול המרככים ופינוי התמלחות, כמו: שינוע המלח ואחסונו, הוספת מלח לרענון המרככים, שטיפת המרככים ואיבוד נרחב של מים, תחזוקת המרככים, אגירת מי התמלחת ועוד.

 חברת UET התקינה את המערכת ומספקת שירות שוטף. המים המוזנים הינם מים באיכות גבוהה עם ניטור רציף.

Savings Table

0 %
Total Water
Savings
0 %
Total Cost
Savings
0 %
Total Chemical
Reduction

0

m³/year
Total Water Savings

uet

22000

$/year
Total Cost Savings

uet

3

tons/year
Total Chemical Reduction

uet

Sign in

HEBREW

COMING SOON