SUPPLY-WATER-SYSTEM

ריוורס אוסמוזה – UET-RO

uet

ריוורס אוסמוזה – UET-RO

uet

השימוש בטכנולוגיית UET מסייעת בפעולת מערכות אוסמוזה הפוכה ומגנה על הממברנות להפקת מים איכותיים לפי דרישה, ללא תוספים כימיים בטיפול המקדים.

טיפול מקדים ללא כימיקלים

uet

UET מספקת מערכות מושלמות של אוסמוזה הפוכה מדגם UET-RO לפי איכויות וספיקות מים שונות. המערכת משתמשת בתהליך אלקטרוליטי לטיפול המקדים של הממברנות כדי לשלוט ביוני המים הקשים ולצמצם סתימה של הממבראנות עקב מתכות וזיהום ביולוגי. תהליך טבעי זה מרכז את תוצרי האבנית בתוך יחידת הריאקטורים ומפחיתה את האבנית השוקעת בממברנות האוסמוזה ההפוכה, תוך שיפור זרימת המים. התהליך מאפשר הפחתה משמעותית של פחת המים המסולקים מהמערכת, והכמות המועטת המשוחררת החוצה אינה מכילה כימיקלים מזיקים.

UET-RO

תאור המוצר

uet

אנליזות מים אופייניות

uet

Sign in

HEBREW

COMING SOON