SUPPLY-WATER-SYSTEM

טיפול למי אספקה

uet
uet

מערכת לאספקת מים UET- SW

uet

הפתרונות של UET לטיוב מי הזנה כלליים לאתר מונעים אבנית, קורוזיה וזיהום ביולוגי בקו ההזנה, ומאפשרים שימוש בטוח במי שתייה לאפליקציות מגוונות, ללא תוספת כימיקלים. מתאים למגוון אפליקציות כגון טיפול למי שתייה, טיפול לשטיפות פאנלים סולאריים ועוד

מי שתייה בטוחים

uet

מוצרי UET המשולבים במערכות של מי שתייה מספקים הגנה רחבה כדי להבטיח את איכותם הגבוהה של המים: הסרת ברזל, מנגן, תוספת חיטוי ועוד. השימוש ב UET- SW מבטיח לך איכות מבוקרת וקבועה של מי שתייה לפי התקן באתר שלך.

productdetails

פרטי המוצר

uet

אנליזות מים אופייניות

uet

Sign in

HEBREW

COMING SOON