SUPPLY-WATER-SYSTEM

חיטוי מים

uet

חיטוי מים UET-D-GO

uet

מערכת UET למניעת זיהום ביולוגי במערכות המים מנצלת את האלמנטים הטבעיים של המים כדי לייצר ביוצידים ולסלק את הבקטריות ללא תוספת כימיקלים.

ביוציד טבעי

uet

כשהמים חולפים ביחידת החיטוי, מתח של DC מגיע לאלקטרודות בתאים וגורם להפרדה חשמלית חלקית של המים. תהליך אלקטרו-כימי ייחודי זה יוצר ביוציד טבעי בעל אפקט חיטוי מוכח. ביוציד זה מסלק בהצלחה חיידקי ליגיונלה, סלמונלה, את חיידק הפסבדומונס ושאר מזהמים ביולוגיים. בקר הכלור המשולב במערכת מפקח על אפקט החיטוי ומביא אותו לרמה הרצויה.

UET-D-GO

תאור המוצר

uet

אנליזות מים אופייניות

uet

Sign in

HEBREW

COMING SOON