SUPPLY-WATER-SYSTEM

מערכת מגדל קירור

uet

מערכת מגדל קירור UET-CT

uet

המוצר הנפוץ ביותר של UET במערכות קירור פתוחות מתבסס על טכנולוגיה ייחודית בעלת ערך משולש למניעת אבנית במערכת הקירור, מניעת קורוזיה ומניעת זיהום ביולוגי, ומאפשרת שימוש חוזר במים ללא כימיקלים.

פתרונות מותאמים אישית

uet

מערכת מגדל הקירור של UET נוצרה כדי לנצל את התכונות הטבעיות של המים על מנת לפתור את הבעיות הקשורות במערכת זו: אבנית, קורוזיה וזיהום ביולוגי. כל מערכת נבנתה בהתאם להרכב המינרלים הייחודי של ספק המים המקומי, תוך התבססות על אלגוריתם ייחודי המאיץ את התגובות הכימיות ההכרחיות לניטרול עודפי המינרלים.

UET-CT

PRODUCT DETAIL

uet

TYPICAL WATER ANALYSIS

uet

Sign in

HEBREW

COMING SOON