SUPPLY-WATER-SYSTEM

מערכת קירור סגורה

uet

מערכת קירור סגורה UET-CCWS

uet

הפתרונות של UET למערכות קירור סגורות מונעים קורוזיה וזיהום ביולוגי הנגרמים מחמצון והמסת מתכות, ומאפשרים שימוש בטוח במים ממוחזרים ללא כימיקלים.

עוצרים את הקורוזיה

uet

תהליך יצירת החלודה, האבנית והחיים הביולוגיים במערכות קירור סגורות מביא לסתימות, דליפות, ירידה בלחץ המים ותחלופה מוקדמת של חלקים.
מערכת CCWS של UET שולטת על ייצור האבנית ביחידה ומונעת את שקיעתה בתוך מערכת המים. באמצעות איזון המינרלים במים וחמצון של מתכות עודפות, נמנעת גם הקורוזיה. המערכת משפעלת את יון ה Cl- הנמצא באופן טבעי במים ל Cl2, וכך מסלקת חיים ביולוגיים ללא ביוציד כימי.

UET-CCWS

תאור המוצר

uet

TYPICAL WATER ANALYSIS

uet

Sign in

HEBREW

COMING SOON