SUPPLY-WATER-SYSTEM

טיפול למים חמים

uet

טיפול למים חמים UET- HW

uet

הפתרונות של UET למערכות מים חמים מונעים אבנית, קורוזיה וזיהום ביולוגי במערכת המים, ומאפשרים שימוש בטוח במים ממוחזרים ללא כימיקלים.

הסרת האבנית

uet

חימום המים לטמפרטורה גבוהה מאיץ תופעות של אבנית השוקעת על גבי מחליפי החום, מיכלי האגירה והצנרת, ועשויה אף להיות מקור לצמיחת בקטריות וחיידקים, כדוגמת ליגיונלה.

מערכת UET-HW ממוקמת על קו הסירקולציה ומסירה כמות מדויקת של אבנית במהירות מתוכננת, על-פי תחשיב הנדסי. המים הנותרים במערכת מגיעים לאיזון ולא מייצרים יותר אבנית או קורוזיה. בנוסף מפעילה היחידה של UET את יון ה Cl- הנמצא באופן טבעי בפרודת ה Cl<sub>2</sub> שבמים, אשר מסלק חיים ביולוגיים ללא ביוציד כימיקלי.

עבור התקנת מערכות חימום מים אנו ממליצים על חברת ח”ן חימום נוזלים

UET-HW

תאור המוצר

uet

TYPICAL WATER ANALYSIS

uet

Sign in

HEBREW

COMING SOON