casestudies

תעשייה אווירית- ישראל

uet

מגזר:

תעשיות בטחוניות

uet

התקנה:

טיפול כולל למערכות מי תהליך וייצור

uet

המטרה:

מניעת אבנית וקורוזיה במערכות קירור

uet

לקוח:

תעשייה אווירית

uet

מגנים על מערכות המים

uet

מתחם הייצור הישראלי של תעשיות המטוסים בעל השם העולמי תעשייה אווירית לישראל .דורש בקירוב 150 יחידות לטיפול במים , אשר UET  מטפלת בהן למעלה מ15 שנה . צוות מומחי החברה ומהנדסי השירות של UET מבינים את דרישות הבטיחות המחמירות הכרוכות בתחזוקת המערכות באתר רגיש כמו של התעשייה האווירית ומספקים שירות נעולה ומענה למגוון של פתרונות בתחום המים.

חיסכון במים במספרים

0 %
Total Water
Savings
0 %
Total Cost
Savings
0 %
Total Chemical
Reduction

75000

m³/year
Total Water Savings

uet

200000

$/year
Total Cost Savings

uet

120

tons/year
Total Chemical Reduction

uet

Sign in

HEBREW

COMING SOON