casestudies

מרכזים רפואים

uet

מגזר:

רפואי

uet

התקנה:

מערכת חיטוי מים (UET-D-GO)

uet

מטרה:

מניעת זיהום ביולוגי

uet

לקוח:

מרכזים רפואיים

uet

תהליך כירוגי

uet

בחדרי הניתוח של מרפאות שבע עיניים הותקנו מערכות חיטוי של UET מדגם D-GO, שהחליפו את החיטוי באמצעות תמיסות וכימיקלים. בחדרי הניתוח של בתי חולים ומרפאות, יש להסיר את המיקרו-אורגניזמים ממערכות המים, כדי שהמנתחים יוכלו לשטוף ידיים בצורה בטוחה. המערכת כוללת בקרת כלור רציפה המספקת ביוציד לפי רמה שהוגדרה מראש. הלוגיסטיקה של הוספת כימיקלים במרפאות אינה יעילה מאחר ויש חוסר באנשי אחזקה מקומיים ומצד שני, מדובר במקומות צפופים וקטנים. כך חברת UET פתרה את בעיית ההכלרה ללא צורך בלוגיסטיקה ותחזוקה שוטפת מורכבת.

Savings Table

0 %
Total Water
Savings
0 %
Total Cost
Savings
0 %
Total Chemical
Reduction

0

m³/year
Total Water Savings

uet

22000

$/year
Total Cost Savings

uet

3

tons/year
Total Chemical Reduction

uet

Sign in

HEBREW

COMING SOON