casestudies

מדינול

uet

מגזר:

ייצור רפואי

uet

התקנה:

טיפול ביחידות באוסמוזה הפוכה

uet

המטרה:

תהליך טיהור מים ומניעת זיהום ביולוגי

uet

לקוח:

מדינול

uet

מערכות סופר סטריליות

uet

מדינול מייצרת סטנטים לניתוחי לב ועובדת תחת בקרת איכות קפדנית, המחייבת שהמים יהיו נקיים מזיהום ביולוגי וישמרו על סטריליות רפואית ברמה של GRADE WATER. מדינול בחרה ב UET להתקנת מערכת אוסמוזה הפוכה ביחידות המספקות מים למפעל, כדי להבטיח את איכות המים המשמשים בתהליכי הייצור במפעל שלהם.

ואנו יודעים, שהרבה חיים תלויים ביעילות של המערכות שלנו. 

Medinol-s2

חיסכון במים במספרים

0 %
Total Water
Savings
0 %
Total Cost
Savings
0 %
Total Chemical
Reduction

0

m³/year
Total Water Savings

uet

10000

$/year
Total Cost Savings

uet

2

טונות/שנה
צמצום הצריכה בכימיקלים

uet

Sign in

HEBREW

COMING SOON