casestudies

מרכז רפואי ״רבין״

uet

מגזר:

רפואי

uet

התקנה:

ניהול מים כולל

uet

מטרה:

הצטברות אבנית במערכות קירור A/C

uet

לקוח:

מרכז רפואי ״רבין״

uet

תוצאות בריאות

uet

חברת UET התבקשה לשפר את היעילות של מערכת מיזוג האוויר בבניין האשפוז של מרכז רפואי רבין בפתח-תקווה, ולהחליף את השימוש במים רכים ובתמלחת כדי לבלום את יצירת האבנית במערכת קירור המים. UET סיפקה שירות ניהול מים כולל בשיתוף עם מנהלי המתקן כדי להעריך כל חלק במערכת ולהתקין את הפתרון הכולל הטוב ביותר. מתקני UET מסלקים את עודפי האבנית מהמים, ובכך פותרים את תופעות שיקוע האבנית במחליפי החום. בנוסף, UET התקינה מערכות המשפרות את מוליכות המים ומפחיתות את השימוש במרככי מים ובתמלחות. לא רק שנמנע שחרור מזהמים לסביבה, אלא שצריכת המים של בית החולים צומצמה ב- 8 מיליון גלונים לשנה.

Rabin2

חיסכון במים במספרים

0 %
חיסכון ממוצע במים
0 %
חיסכון ממוצע בעלויות
0 %
צמצום הצריכה בכימיקלים

200000

m³/שנה
חיסכון ממוצע במים

uet

35000

$/שנה
חיסכון ממוצע בעלויות

uet

250

טונות/שנה
צמצום הצריכה בכימיקלים

uet

Sign in

HEBREW

COMING SOON