casestudies

סודה סטרים

uet

Sector:

מפעל משקאות

uet

Installation:

טיפול ספציפי בקירור מים

uet

Purpose:

תקני בטיחות במים & אוכל

uet

Customer:

סודה סטרים

uet

שומרים על סודה סטרים בזרם

uet

UET מספקת מערכות ושירות במספר מפעלי סודה סטרים, ביניהם מפעלי הייצור במישור אדומים ובמפעל לייצור הסירופ. במסגרת זו הותקנו מערכות לטיפול במים של UET המספקות מים סטריליים למפעל ובכך עומדות בסטנדרטי הבטיחות הגבוהים ביותר של מזון ומשקאות. הטיפול המתקדם במים הניתן על-ידי UET, אפילו משפר את איכות וטעם המים בהם משתמשים להכנת הסירופים. בנוסף, מספר מערכות קירור התומכות בתהליכי הייצור במפעל, מטופלות באמצעות מערכות נוספות של UET בהצלחה, ללא שימוש בכימיקלים.

Water Saving Table

0 %
Total Water
Savings
0 %
Total Cost
Savings
0 %
Total Chemical
Reduction

26000

m³/year
Total Water Savings

uet

100000

$/year
Total Cost Savings

uet

80

tons/year
Total Chemical Reduction

uet

Sign in

HEBREW

COMING SOON